keskiviikko 22. huhtikuuta 2020

Suojavarusteiden osia 3D-tulostamalla


Aluksi

Koronaviruspandemia on nopeasti aiheuttanut haasteita terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydessä. Viime päivien uutisoinneissa on nostettu esille monia vaikeuksia mm. suojavarusteiden saatavuuteen ja tuotteiden laatuun liittyen.

Suojavarusteet näyttäisivät useimmiten olevan teollisesti ja jopa osin käsityönä valmistettuja laitekokonaisuuksia joiden valmistus sisältää useita työvaiheita. Tuotannon useat työvaiheet lisäävät kustannuksia ja pidentävät tuotannon läpimenoaikaa sekä tuotteen toimitusaikaa. Jos teollisesti valmistettu laitekokonaisuus on lisäksi kertakäyttöinen, kasvaa myös käytettävien resurssien ja muodostuvan jätteen määrä.

Voisiko siis yksinkertaisia kokoonpanon työvaiheita siirtää teollisesta tuotannosta käyttäjän tehtäväksi? Ongelmallista lienee käyttöpaikalla tehtävien kokoonpanojen hyväksyntämenettelyt niin, että ne ovat turvallisia käyttää ja täyttävät käyttötarkoitukselle asetetut direktiivit ja standardit. Kuitenkin ajatus käyttöpaikalla koottavan suojavarusteen liitososasta, joka liittäisi yhteen suojavarusteen komponentit ja olisi hyödynnettävissä monissa käyttötarkoituksissa on mielestäni mielenkiintoinen. Tästä ajatuksesta kehittelin 3D-tulostettavan liitososan suojavarusteen komponenttien liittämiseksi toisiinsa. 

3D -tulostettu liitososa


Suojavarustepulan osalta on viimeaikoina eniten puhuttanut hengityssuojaimien riittävyys terveydenhuollon henkilökunnalle. Toisaalta myös kaupalliset toimijat ja yksittäiset kansalaisetkin ovat alkaneet valmistamaan erilaisia kasvomaskeja torjuakseen viruksen leviämistä. Samalla asiantuntijoiden ohjeet erilaisten kasvomaskien käytöistä, hyödyistä ja haitoista ovat olleet osin sekavia. Niinpä 3D -tulostetun liitososan sovellusesimerkiksikin tähän kirjoitukseen valikoitui kasvomaski. Liitososan muita käyttömahdollisuuksia ovat mm. erilaiset suojaesiliinat ja muut vastaavat suojavaatteet-/varusteet. 

Kuvassa 1 on kasvomaskin kokoonpano, joka koostuu neljästä osasta. Liitososan muodostavat yhteensopivat takaliitin (1.) ja etuliitin (3.), joiden väliin asennetaan maskina toimiva suojamateriaali (2.). Liitososan kiinnitysrei'istä pujotetaan kasvomaskin kiinnitysnauha (4.), joka säädetään sopivalle pituudelle ja lukitaan solmulla niin, että maski asettuu hyvin hengitysteiden eteen asetettaessa nauhat korvien taakse. Liitososa on muotoilun ja kiinnitysmekanismin ansiosta myös irrotettavissa, jolloin suojamateriaali voidaan vaihtaa tarvittaessa käytön jälkeen. Kuvassa 2 on kahdella liitososalla koottu kasvomaski ja kuvassa 3 on neljällä lyhyemmällä liitososalla koottu kasvomaski.

Kuva 1. Kasvomaskin kokoonpano.


Kuva 2. Kahden liitososan kasvomaski.


Kuva 3. Neljän liitososan kasvomaski.

Lopuksi

Paikalla koottavien suojavarusteiden edut voisivat syntyä kriisitilanteissa materiaalitehokkuuden parantumisen ja saatavuusongelmien vähentymisen kautta. Erityisesti silloin, jos suojavarusteessa käytettävä suojamateriaali yksin riittäisi täyttämään suojaimelle asetetut direktiivit ja standardit. Lisäksi suojamateriaalin tulisi olla yleisesti saatavilla oleva materiaali, joka ei vaadi monimutkaisia teollisia valmistusvaiheita ja laitteistoja.  

Lopuksi on syytä todeta, että erilaisten suojavarusteiden käytössä on noudatettava alan viranomaisten ohjeita ja hyväksymiä tuotteita. Kirjoitukseni tarkoitus on nostaa esille tuotemallinnuksen ja tulostusteknologian mahdollisuuksia tuotteistamisessa. En ole terveysalan ammattilainen, joten pahoitteluni mikäli kirjoituksessa on käytetty virheellistä terminologiaa.  

Voimia koronan keskellä - pysytään kotona, ollaan kekseliäitä ja huolehditaan toisistamme! Ei kommentteja:

Lähetä kommentti